Integrity Consulting
Pobočka společnosti Center for Leadership Studies s exklusivní licencí na školení Situační vedení ®, Situační obchod ® a Situační koučování ® ...

O firmě
Poslání
Co nabízíme
Veřejná školení
Naši zákazníci
Reference
Situation leadership
Publikační činnost
Pro neziskové organizace
Kontaktujte nás
 

Přidat k oblíbeným

Publikační činnost

Teambuilding

Cílem týmové práce je maximalizovat přínos jednotlivců tím, že jim budou vytvořeny vhodné podmínky vzájemné koexistence, spolupráce a konsensu, které umožní v pozitivním smyslu slova naplnit rčení "Více hlav víc ví".

Firmy ve snaze využívat kladů týmové práce v poslední době stále častěji vytvářejí týmy aby se zabývaly problémy a čelily jim.

Každý z nás během svého života a pracovní kariéry někdy působil jako člen nějakého týmu. Součástí týmu je nesmírně přínosnou zkušeností, protože ve spolupráci s druhými lidmi lépe odhalujeme a rozvíjíme svůj vlastní potenciál. Na druhé straně může být tato zkušenost značně frustrující, pokud se staneme součástí dysfunkčního týmu - týmu který nemá jasně definovaný smysl své existence, cíl své činnosti, či "pravidla hry".

Pochopení vlivů, které činí tým efektivnějším a umění být dobrým týmovým hráčem nás tak činí hodnotnějším zaměstnancem a zvyšuje naše šance rozvíjet svou kariéru tím správným a uspokojivým směrem.

Kromě přínosu pro jednotlivce je správně fungující tým cennou devizou i pro celou firmu. Oproti tomu dysfunkční tým je pro firmu spíše zátěží. Efektivní fungování týmu je tedy v zájmu jak jeho jednotlivých členů, tak vedení moderních společností. Jako reakce na tento trend se objevují rozličné aktivity podporující týmovou atmosféru, týmovou komunikaci a týmovou spolupráci - jedním slovem Teambuilding. Teambuilding samozřejmě v jistém smyslu provází tým po celou dobu jeho existence - od jeho vzniku, přes řízení jeho práce až po ukončení jeho fungování. V praxi jsou však možnosti pro aktivní intervenci značně omezené - především díky nedostatku času, ale také vlivem přílišné koncentrace na dosahování pracovních cílů. Proto se do repertoáru personalistů dostávají aktivity a programy, které aktivně vytvářejí prostor a příležitost pro cílenou podporu správného fungování týmu.

Tým je skupina lidí usilujících o dosažení společného cíle. Aktivní teambuilding je proces, který to členům týmu umožňuje především na základě identifikace ohrožujících faktorů a jejich odstranění a naopak, posílení faktorů, majících na fungování týmu a dosahování cílů pozitivní vliv.

Východiskem pro všechny "teambuildingové" aktivity a programy je snaha o vytvoření ideálních podmínek koexistence členů týmu. Základem pro to je vzájemné poznání a prohloubení komunikace, stejně jako sebepoznání a reflexe očima ostatních členů týmu. Stavebními kameny jsou při tom posilování kooperativního chování mezi členy týmu, koordinace práce jednotlivců i celého týmu, optimalizace rozložení sil a schopností jednotlivců.

Oproti nedávné době mají v současnosti facilitátoři teambuildingových aktivit na zřeteli nejen to, jak tým spolupracuje, ale také jaký je jeho výkon a výsledek - tedy od absolutního ohledu na průběh týmové práce se stále více zohledňuje i její výsledek. Týmu je třeba dát jasný smysl a účel, proč vznikl a stanovit cíl, který má být splněn. Od takto nastaveného rámce se dále odvíjí práce a spolupráce jednotlivců. Každý tým sestává z jednotlivců, je tedy nutné znát i jejich přístup a očekávání - od toho se pak odvíjí způsob komunikace a včas lze zabránit tomu, aby případná koncentrace na intriky a hry v rámci týmu nepřevážily nad úsilím dosáhnout pracovního cíle.

A konečně je třeba zmínit konsensus jako nutný předpoklad pozitivní atmosféry v týmu. Každý člen týmu v jistém smyslu přestává být individualitou a stává se součástí běžícího soukolí. Potlačování individuality však nesmí překročit meze, kdy by začalo významně snižovat motivaci jednotlivce. Těmito mezemi může být i neznalost míry přizpůsobení ostatních členů týmu. Právě rozhodování na základě konsensu je proto v týmu nutností.

Podrobné informace a náměty související s různými aspekty teambuildingu i jeho praktickými problémy lze načerpat ze zahraničních internetových stránek. Výběr některých z nich Vám zde předkládáme:

http://www.businessballs.com/teambuilding.htm
http://www.angelfire.com/mo3/acotrel/labourman/Teambuilding.htm
http://www.lce.com/pdf/TeamBuilding(DeWald).pdf
http://www.roughnotes.com/rnmagazine/1998/january98/01p84.htm
http://sern.ucalgary.ca/courses/seng/693/W98/couprie/minor.html
Nahoru
Zpět